Twórz z nami największą sieć odbierania i nadawania paczek w Polsce

Zainwestuj w Happy Pack - spółkę działającą w obszarze nowych technologii dla branży kurierskiej

06.09.2023

Raport działań Happy Pack S.A. za II Q 2023 roku

21.07.2023

Walne zgromadzenie wspólników 21.07.2023

07.07.2023

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ HAPPY PACK SA

30.06.2023

Podsumowanie 06.23

02.01.2023

W dniu 28.12.2022 roku SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO dokonał wpisu podniesienia kapitału zakładowego. Obecnie wysokość kapitału zakładowego to 241 333, 00 PLN.

23.12.2022

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wpisał Happy Pack S.A. do Systemu Ewidencji Akcji. Wpis został w dniu 26.11.2022 opublikowany na stronie internetowej KNF pod adresem: https://ewidencjaakcji.knf.gov.pl. Obecnie oczekujemy na rejestrację podwyższenia kapitału w KRS by rozpocząć zapisy do Księgi Akcjonariuszy.

19.12.2022

110 punktów Happy Pack!

27.10.2022

55 PUDO Happy Pack Point

05.07.2022

Uruchomienie 10 punktu Happy Pack Point - Kraków ul. Turka 17/ lok2

22.06.2022

Happy Pack uruchamia pierwszy punkt partnerski poza Krakowem - Brześć Kujawski, ul. Kilińskiego 1/1

21.06.2022

Start emisji akcji Spółki na największej platformie equity crowdfundingu w CEE

28.04.2022

Wdrożenie współpracy z wydawnictwa ZNAK. Teraz można we wszystkich punktach Happy Pack odbierać książki zamówione z ich wydawnictwa.

Dlaczego warto zainwestować?

Perspektywiczna branża

Współpraca z największymi dostawcami usług kurierskich na rynku

Kompleksowe rozwiązania - system obsługi przesyłek plus urządzenie mobilny terminal

Łatwo skalowalny model biznesowy na kolejne rynki UE

Komunikaty

06.09.2023

Raport działań Happy Pack S.A. za II Q 2023 roku

1. Budowa sieci punktów partnerskich, odbioru i nadawania przesyłek na terenie Polski przebiega zgodnie z założonym planem, co przekłada się na stabilny wzrost naszej bazy klientów. 2. Została zminimalizowana ilości punktów własnych pozostawiając jeden w celu utrzymania bezpośredniego kontaktu z konsumentem badając jego nawyki i potrzeby. 3. W przeciągu najbliższego kwartału marża brutto osiągnie poziom pozwalający na samofinansowania spółki pokrywając koszty operacyjne, co jest zgodne z naszymi celami. 4. Nasze nowe inicjatywy i projekty rozwojowe przebiegają zgodnie z harmonogramem. 5. Kontynuujemy inwestowanie w innowacje, badania i rozwój, co pozwoli nam na dalsze zwiększenie konkurencyjności. Jesteśmy pewni, że dzięki silnemu zarządzaniu i zaangażowaniu zespołu, pozostaniemy na dobrej drodze do realizacji naszych celów na cały rok. Dziękujemy za zaufanie i wsparcie.

21.07.2023

Walne zgromadzenie wspólników 21.07.2023

W dniu 21.07.23 walne zgromadzenie wspólników Happy Pack S.A. podjęło uchwały dotyczące: 1. dalszego funkcjonowania Spółki 2. zmian w statucie spółki 3. zdjęcia lock up dla akcjonariusza 4. rezygnacji członka zarządu 5. wyborze biegłego rewidenta. Dziękujemy

07.07.2023

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ HAPPY PACK SA

Zarząd spółki pod firmą Happy Pack SA z/s w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 000743138, NIP: 6832101306 (dalej „Spółka”), niniejszym postanawia zwołać Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki („Zgromadzenie”) w dniu 21.07. 2023 r., o godz. 15:00, w Krakowie ul. Przemysłowa 12, klatka A, 4 piętro, pomieszczenie hub-raum.

30.06.2023

Podsumowanie 06.23

34 035 - przesyłek obułużliliśmy w Happy Pack Point, 1 547 - średnio dziennie wydawaliśmy paczek, 178 - Ilość aktywnych Happy Pack Point w Polsce w czerwcu 2023 roku, 191 przesyłek - średnia miesięcznie wydawanych przesyłek w Happy Pack Point 9 klientów - średnio dziennie odwiedza każdy Happy Pack Point robiąc zakupy „przy okazji” 3300 zwrotów - zostało obsłużonych przez nasz zespół przygotowując ich zawartość do ponownej sprzedaży

02.01.2023

W dniu 28.12.2022 roku SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO dokonał wpisu podniesienia kapitału zakładowego. Obecnie wysokość kapitału zakładowego to 241 333, 00 PLN.

Podniesienie kapitału zakładowego

23.12.2022

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wpisał Happy Pack S.A. do Systemu Ewidencji Akcji. Wpis został w dniu 26.11.2022 opublikowany na stronie internetowej KNF pod adresem: https://ewidencjaakcji.knf.gov.pl. Obecnie oczekujemy na rejestrację podwyższenia kapitału w KRS by rozpocząć zapisy do Księgi Akcjonariuszy.

Obecnie oczekujemy na rejestrację podwyższenia kapitału w KRS by rozpocząć zapisy do Księgi Akcjonariuszy.

19.12.2022

110 punktów Happy Pack!

19 grudnia nawiązaliśmy współpracę ze 110 punktem partnerskim Happy Pack! Bardzo się cieszymy, że coraz więcej Przedsiębiorców jest zainteresowanych współpracą z nami. Idziemy po więcej! Zdobywamy kolejne szczyty!

27.10.2022

55 PUDO Happy Pack Point

26 października - ilośc punktów PUDO 55!. Codziennie pojawiają się nowe PUDO. Jesteśmy nie do zatrzymania. Rozwijamy się zgodnie z planem, Warunkiem powodzenia wzrostu jest stabilna współpraca z naszymi dostawcami.

05.07.2022

Uruchomienie 10 punktu Happy Pack Point - Kraków ul. Turka 17/ lok2

22.06.2022

Happy Pack uruchamia pierwszy punkt partnerski poza Krakowem - Brześć Kujawski, ul. Kilińskiego 1/1

21.06.2022

Start emisji akcji Spółki na największej platformie equity crowdfundingu w CEE

28.04.2022

Wdrożenie współpracy z wydawnictwa ZNAK. Teraz można we wszystkich punktach Happy Pack odbierać książki zamówione z ich wydawnictwa.

`;

Zarząd

Rafał Moryto

Prezes Zarządu / CEO

Ma 28-letnie doświadczenie w prowadzeniu biznesu. Posiada umiejętności przywódcze, doświadczenie w zarządzaniu oraz sprzedaży, które nabył jako CEO tworząc podwaliny pod Laris Hotels Group, a póżniej jako właściciel realizując Discover Cracow Wordine. Firma ta w okresie 9 lat stała się jedną z największych firmy turystki lokalnej w Polsce obsługując 300 tyś turystów w rocznie. Realizacja firmy globalnej Wordine Group Ltd, London, United Kingdom i realizującą usługi w 130 krajach świata to początek działalności globalnej. Konsekwentny w realizacji założonych celów nie tylko biznesowych, między innymi przekraczał metę zawodów IronMan i zdobywał szczyty Kilimandżaro. Entuzjasta zarządzania z wykorzystaniem OKR. Stanowi rdzeń firmy i jest współtwórcą idei Happy Pack.

Linked in

Joanna Prochwicz

Vice-prezes Zarządu

Menedżerka z 25 doświadczeniem w kultywowaniu relacji publicznych i społecznych, o umiejętnościach kompleksowego rozwiązywania problemów, planowania strategicznego oraz wrażliwości międzykulturowej i elastyczności wynikającej z pracy w środowiskach międzynarodowych. Historie jej kariery ukształtowała praca dla Royal Caribbean Inc., Miami, FL United States / Guest Relations Manager & Chief Concierge. Później były The Lanesborough Hotel, London, United Kingdom / Director of Rooms Division, The Liger Charitable Foundation, 501(c)3, Dellaware, United States / Director of Operations czy Liger Trading / Chief of Staff, EA Prywatnie, zapalona podróżniczka, która odwiedziła 114 krajów.

Rada Nadzorcza

Paweł Puzio

Posiada 16-letnie doświadczenie na Rynku Finansowym, w tym od 12 lat zajmuje kierownicze stanowiska związane z zarządzaniem finansami w firmach. Absolwent Wydziału Zarządzania AGH w Krakowie. Pracował jako Analityk Biznesowy/Menadżer projektów w funduszu Venture Capital oraz Sieci Inwestorów Indywidualnych. Doradzał przy powstaniu, rozwoju i komercjalizacji wielu projektów/firm. Współpracował jako ekspert i doradca dla start-up z akceleratorem z branży energetycznej oraz dwoma ScaleUp-ami (IT, industry 4.0).

Jakub Guła

Od 25 lat w sprzedaży IT, w tym 14 lat w zarządzaniu firmami w sektorze IT. Pełni funkcję członka zarządu dla DMT Software House, SJS S.A., będąc jednocześnie członkiem organu nadzoru w spółkach DMT-Holding S.A. oraz Esourcing S.A.

Karolina Lis

Od 5 lat zarządza spółką Discover Poland, jako jej współtwórca, a obecnie CEO. Współtwórczyni idei Happy Pack.

Katarzyna Moryto

Swoją karierę rozpoczęła w Krakowskim FoodCare a później kontynuowała ją w Discover Cracow Wordine jako Dyrektor ds. administracji i finansów. Od 3 lat zarządza Spółka Discover Cracow Wordine budując największą w Polsce firmę branży turystyki lokalnej. Współtwórczyni idei Happy Pack.

Akcjonariusze

2 250 000 akcji

  • 375 000 akcji - Karolina Lis
  • 375 000 akcji - Kinga Matysiak
  • 375 000 akcji - Katarzyna Moryto
  • 375 000 akcji - Rafał Moryto
  • 375 000 akcji - Jakub Guła
  • 375 000 akcji - Joanna Prochwicz

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się więcej

Kontakt

O Happy Pack S. A.

Zespół Happy Pack w grudniu 2020 roku rozpoczął realizację projektu budowy sieci paczko-punktów w Polsce. Do końca 2021 roku zostało uruchomione 7 punktów PUDO (PickUp, Drop Off) w których klienci nadają i odbierają paczki, kupują usługi kurierski, materiały do pakowania, realizują drobne wydruki i korzystają z usług ksero. Na podstawie zachowań klientów przeanalizowaliśmy: dobór lokalizacji, godziny otwarcia, logistykę magazynowania i popyt. W tym czasie obsłużyliśmy ponad 110 000 paczek a w samym szczycie grudniowym wydali i przyjęliśmy 18 tys przesyłek.

W momencie rozwoju, natrafiliśmy na problemy związane z niezrozumiałymi zapisami w umowach, długimi okresami wdrożenia a także skomplikowanymi narzędziami do obsługi klientów. Wówczas zrodziła się koncepcja stworzenia platformy integrującej wiele firm kurierskich z zastosowaniem jednego urządzenia. Bazując na zdobytym doświadczeniu opracowaliśmy koncepcję oprogramowania e-happy.pack i zmieniliśmy model biznesowy spółki.

W styczniu 2022 roku Happy Pack przy okazji kolejnej rundy inwestycyjnej Spółka przekształciła się w spółkę akcyjną i od tej chwili działa w obszarze nowych technologii dla branży kurierskiej, skupiając się na budowie systemu zarządzania procesem logistyki odbioru paczek w zakresie kurier - klient. System e-happy.pack za pomocą integracji z firmami kurierskimi pozwala na płynne zarządzanie przesyłkami: przyjmowanie, wydawanie, inwentaryzowanie.

Oprogramowanie e-happy.pack to odpowiedź na potrzeby szybkiego rozwoju punktów odbioru i nadawania paczek które mają uzupełnić sieć paczkomatów. Klienci oczekują szybkiego i łatwego procesu obsługi ich przesyłek w dowolnym dla siebie czasie, w odległości którą określić można jako “slipper distance”. Rozwój sieci punktów korzystających z e-happy.pack to usprawnienie dla klientów, firm kurierskich jak i punktów partnerskich.

Rynek wymaga szybkiego rozwoju i przystosowań do zwiększających się potrzeb. Dynamikę wzrostu ilości paczek przedstawia raport Last Mile Experts i wskazuje że w roku 2020 roku w polsce obsłużonych było 814 mln paczek przy zakładanej na 2023 rok ilości 1,31 mld paczek. To wzrost o 66% w czasie 3 lat.

Przystąpienie do Happy Pack to uczestnictwo w znaczącej zmianie. Zmianie zmniejszenie ruchu pojazdów kurierskich redukując emisję Co2, ułatwieniu odbioru i nadawania przesyłek, rozwój i popularyzacja usług kurierskich a także wdrożenie elementów odpowiedzialnej konsumpcji, którego efekty będą wspaniałe dla naszej planety.

Kluczem do sukcesu jest dobra komunikacja z odbiorcą i efektywne rozwiązania logistyczne jak system e-happy.pack.